Formål og hensikt

Laget ble grunnlagt 2021 etter sammenslåing av to mindre lag ved navn Bergenske birøkterlag og Sotra birøkterlag

Bergen og Omegn Birøkterlag sitt formål er å fremme bærekraftig, helsebringende birøkt i Bergen og omkringliggende kommuner. Bidra med kurs for nybegynnere i birøkt. Spre kunnskap om sunn og hygienisk birøkt. Årlig regional birøkterkonferanse.

Aktiviteter som bygger opp under formålet: Arrangere Nybegynnerkurs en gang i året. Tilrettelegge for dronningavlskurs med tilhørende omlarving og utsetting av dronninger på parestasjon. Oppfordre til sykdomsbekjempelse om høsten (varroabekjempelse). Arrangere Vossamøtet som er en faglig konferanse for birøktere i hele landet.

2 Comments

Leave a Reply