• Kurs i todronningdrift med Johannes Berget

  Dagskurset ble holdt for medlemmer på Montana med 25 deltagere. Johannes Berget bruker metode for todronningdrift etter Arud, som medfører en egen årssyklus og bestemte tiltak i kubene gjennom sesongen. Einar Arud har brukt denne metoden i over 60 år og forfinet denne metoden gjennom årene. Tiltak starter allerede høsten før ved innvintring, der man sørger for så sterke kuber som mulig. Det er gjerne etterfylling med bier fra andre kuber, og etterfylling av fôr sent om høsten. Kuben skal være helt tett med bier. Slik får man sterke kuber som overvintrer godt. Så starter fôring 28. mars. Han fôrer gjerne med honning i todronning fôrkar. Sent i april setter…

 • Årsmøte for 2024

  Vi takker de som møtte på Montana for gjennomføring av årsmøtet for 2024. Vi startet med presentasjon av Bjarte Tennfjord. Han snakket om prising av honning og lønn for arbeid med bier. Å lage driftsavtaler med bedrifter og vite hvordan man lønner sin egen innsats i bigården er viktig, mente Bjarte. Honning er et eksklusivt produkt og folk er villig til å betale for kvalitet. Det ligger mange timers arbeid bak et glass med honning og et sunt bifolk, det vet alle birøktere. Etter presentasjon var det gjennomgang av vanlige årsmøtesaker, i tillegg skulle vi velge logo. Det var to alternativer det skulle velges mellom. Laget har hatt saken gående…

 • Kystlyngfestivalen dag 2

  Hoved dagen ble åpnet av selveste fylkesordfører Jon Askeland, og han lovde mer penger til kampen for å redde lyngheiene her vest! Valgte oss midt i en valgkampinnspurt! Siri Vatsø Haugum og Kristine Birkeli gav oss faglig innsikt i lyngen, Bjørn Arild Hatteland lærte oss om ulike ville og tamme pollinatorer i lyngen. Solveig Kalvø Roald fra statsforvalteren i Hordaland fortalte alt for få søkte RMP midler til å brenne lyng! Hilde Buer (forfatter av villsauboken) holdt et fantastisk foredrag om hvordan hun hadde ryddet og holdt sausene sine på værlandet, utrolig fascinerende. Lyngen må brennes og beites! Det er mange flere som søker om beite men ikke brenner. Tormod Magnussen…

 • Kystlyngfestivalen dag 1

  Guidet tur med Siri Vatsø Haugum fra kystlyngsenteret. Utrolig lærerikt! Siri lærte oss at tørkeskadet lyng ofte skjer vinterstid, dersom luftfuktigheten blir lav. Lyngen samler CO2 fra luften og gir tilbake oksygen (fotosyntese). Til denne fotosyntesen bruker lyngplanten mye vann. Er det kaldt og lav luftfuktighet vil den bruke opp lagret vann og tørke ut. Denne lyngen gir ikke nektar kommende sesong, beste måte å fikse den lyngen er da å brenne den! Så to fantastiske foredrag, et fra Håkon Tjøstheim som fortalte oss hvordan han tar ut klokkelynghonning som kanskje er en av verdens mest eksklusive honninger, honningens Rolls Roys! La honningen modne i tavlene før de slynges sier…

 • Ny nettside

  Bergen og Omegn Birøkterlag får ny nettside. Den nye nettsiden heter boobi.no fordi det er en forkortelse av lagsnavnet. Det gamle nettstedet her bsbi.no og er en forkortelse av lagets midlertidige navn Bergenske og Sotra Birøkterlag. Dette var et navn laget hadde i en overgangsfase etter at de to lagene Bergenske Birøkterlag og Sotra Birøkterlag slo seg sammen.