Bruk av parestasjonene

Informasjon og kjørebeskrivelse til Korsneset, parestasjon for buckfast

Vi har avtale med Jørn fra Ostegården, og da må vi holde oss innenfor grensene på bildet under (4601/gnr/bnr 93/39). Altså er dronekubene plassert helt i starten av området hvor vi kan sette ut parekuber. Terrenget er enklest på venstre side av veien, og videre langs stien. Det er bare bra at det er mye topografisk informasjon for dronningbiene å navigere mellom. Da har de mange referansepunkter for å finne tilbake til rett kube.

Vi kan også sette parekuber ut på teigen til Anita Krokeide Mackay. gårds- og bruksnummer 93/9. Da slipper man å kjøre opp den siste humpeveien, og det er mindre sjans for røving og desertering. 

Det er svært viktig at vi holder oss innenfor grensene, da visse grunneiere på Korsneset slett ikke er glad for utplassering av parekuber.

Minner også om at det ikke må være en eneste drone i parekubene. Viktig!

Sjekk gjerne bergenskart.no også.

Kjørebeskrivelse:

Rett før Krokeide fergekai følger du skiltet mot Korsneset. Så er det 5 minutter på asfaltvei før du svinger til høyre ved Forsvaret sitt skilt. Der finner du en bom som bare er å løfte opp. Hvis noen skulle spørre, så har vi avtale med grunneier Jørn Hafslund. Etter 1 kilometer på grusvei ser du dronekubene helt ved veis ende. Veien er elendig humpete på slutten, og du må rygge 100 meter for å få snudd på tilbakeveien.Så kanskje like greit å bære parekubene det siste stykket hvis bilen har lav bakkeklaring. Vi jobber med å lage snuplass ved dronekubene. Kartreferanse for dronekubene:

https://maps.app.goo.gl/jhWZZMNy3g8iGm349

Dale parestasjon

På Dale finnes en godkjent og registrert parestasjon for krainer. Se kart og bilde for plassering av parekubene.

Her i bjørnebærkrattet kan man plasserer parekubene for krainer.