Ukategorisert

  • Årsmøte for 2024

    Vi takker de som møtte på Montana for gjennomføring av årsmøtet for 2024. Vi startet med presentasjon av Bjarte Tennfjord. Han snakket om prising av honning og lønn for arbeid med bier. Å lage driftsavtaler med bedrifter og vite hvordan man lønner sin egen innsats i bigården er viktig, mente Bjarte. Honning er et eksklusivt produkt og folk er villig til å betale for kvalitet. Det ligger mange timers arbeid bak et glass med honning og et sunt bifolk, det vet alle birøktere. Etter presentasjon var det gjennomgang av vanlige årsmøtesaker, i tillegg skulle vi velge logo. Det var to alternativer det skulle velges mellom. Laget har hatt saken gående…