Ukategorisert

  • Kurs i todronningdrift med Johannes Berget

    Dagskurset ble holdt for medlemmer på Montana med 25 deltagere. Johannes Berget bruker metode for todronningdrift etter Arud, som medfører en egen årssyklus og bestemte tiltak i kubene gjennom sesongen. Einar Arud har brukt denne metoden i over 60 år og forfinet denne metoden gjennom årene. Tiltak starter allerede høsten før ved innvintring, der man sørger for så sterke kuber som mulig. Det er gjerne etterfylling med bier fra andre kuber, og etterfylling av fôr sent om høsten. Kuben skal være helt tett med bier. Slik får man sterke kuber som overvintrer godt. Så starter fôring 28. mars. Han fôrer gjerne med honning i todronning fôrkar. Sent i april setter…

  • Årsmøte for 2024

    Vi takker de som møtte på Montana for gjennomføring av årsmøtet for 2024. Vi startet med presentasjon av Bjarte Tennfjord. Han snakket om prising av honning og lønn for arbeid med bier. Å lage driftsavtaler med bedrifter og vite hvordan man lønner sin egen innsats i bigården er viktig, mente Bjarte. Honning er et eksklusivt produkt og folk er villig til å betale for kvalitet. Det ligger mange timers arbeid bak et glass med honning og et sunt bifolk, det vet alle birøktere. Etter presentasjon var det gjennomgang av vanlige årsmøtesaker, i tillegg skulle vi velge logo. Det var to alternativer det skulle velges mellom. Laget har hatt saken gående…