Fakturering til Birøkterlaget

Dersom du som bedrift skal fakturere birøkterlaget, er det fint om vi kan få 30 dagers betalingsfrist. Dette fordi 2 i styret må signere på fakturaen FØR den kan betales av kasserer. For å unngå at vi overskrider betalingsfristen, hjelper det å få 30 dager. Faktura sendes til leder av laget som for tiden er v/Vegard Helland, Kongleveien 4, 5105 Eidsvåg i Åsane.