Fakturering til Birøkterlaget

Dersom du som bedrift skal fakturere birøkterlaget, er det fint om vi kan få 30 dagers betalingsfrist. Dette fordi 2 i styret må signere på fakturaen FØR den kan betales av kasserer. For å unngå at vi overskrider betalingsfristen, hjelper det å få 30 dager. Faktura sendes til Bergen og Omegn Birøkterlag, Helleveien 133, 5039 Bergen