Grunnkurs i birøkt 2024-2025

På Grunnkurs i birøkt får du de nødvendige kunnskapene for å starte opp med egen birøkt. Utover teori, går man sammen med en birøkter i bigård over en hel sesong. Det blir undervist i alle grunnleggende tema i løpet av et helt år.

Du trenger ikke noe utstyr til de to første kveldene, men til første kursdag i bigården må en ha kjøpt en birøkterdrakt med slør, og et par hansker. Dette fås kjøpt ved Tveiten Gard Bieutstyr i Alversund. De er forhandler til Honningsentralen. Du vil få mer informasjon om dette 1. kurskveld.

Ved oppstart av kurset vil en få mulighet til å kjøpe egne bifolk av sertifiserte birøktere i våre lokallag. En avlegger vil koste 5100 inkl MVA ved levering i juli. For produksjonsbifolk 6800 inkl MVA. En må beregne seg en del kostnader med å starte opp med bier. På https://nettbutikk.honning.no/ finner du priser til utstyr for birøkt.

Inkludert i kursavgiften for nybegynnerkurset er læreboken “Birøkt – en praktisk grunnbok” med tilgang til kursportal utgitt av Norges Birøkterlag.

Anbefalt kurslitteratur er i tillegg boken: «Ingar’sis Birøkt – Lærebok i enkel og praktisk birøkt» av Roar Ree Kirkevold. Den kan bestilles på nettet, på Honningcentralen sine sider: http://www.honning.no

For å gå kurset skal man være medlem i Norges Birøkterlag. Innmelding i kan gjøres på denne siden: https://norbi.no/bli-medlem/

Kurset støttes av Studieforbundet Natur og Miljø.

Tine Wahlstrøm og Leila Frid er kursledere for dette kurset.

Kursplan

Første kurskveld teori 

26. august kl 18-21 ved Holen skole 

 • Tema: Grunnleggende om bier og birøkt

Læringsmål:

 • Birøkthistorie
 • Bieraser
 • Innfrøing av dronning i bisamfunn
 • Droner, arbeidere
 • Sverming
 • Kommuniskasjon i bikuben
 • Bifolkets liv gjennom et helt år
 • Bieanatomi
 • Bifolk som superorganisme
 • Birøkterens utstyr

Andre kurskveld teori

2. september kl 18-21 ved Holen skole

 • Tema: Bigårdsplass, bikubeutstyr og trekkplanter

Læringsmål:

 • Bienes habitat
 • Kubedesign og plassering
  • Beespace
  • Bigårdsplass
  • Krav
  • Kubeplassering
 • Kubeinspeksjon
 • Utstyr
 • Observasjon av yngelleie
 • Bivoks
 • Varroa
 • Pollinering
 • Trekkplanter
 • Registrering av bigård på mattilsynet sine nettsider

Introduksjon til Praksis

9. September kl 18-21

 • Tema: Utstyr i bigården og voks

Læringsmål:

 • Kubeutstyr – de ulike delene og hvilken funksjon de har, bieveilister
 • Behandling av kubeutstyr – type maling, olje, hva skal være ubehandlet
 • Innsmelting av voks – praktisk øving.
 • Info om bivoks – ivaretakelse og innlevering
 • Regler og anbefalinger for bruk av bivoks
 • Hva skal en tenke på når en henter egne bifolk?

Praksis 1

23. September kl 17-20

 • Tema: Innvintring, foring og overvintring
 • Tema: Bier i lyngbigård

Læringsmål:

 • Høsting av honning
  • Fjern eventuelle rester av lynghonning i yngelrommet.
  • Innvintring, foring og overvintring
  • Ulike typer vinterfor, sukkerløsing og vannprosent
  • Ulike forkar-løsninger
  • Vurder bistyrke. Eventuelt slå sammen svake bifolk.
  • Bruk av pakkvegger
  • Vinterbier
  • Undersøk yngelrommet. Finnes det egg? Altså para dronning.
  • Vurder om honningen er moden? Er den dekket med voks? Bruk refraktometer!
  • Undersøk skattekassene. Finnes det ny inndratt nektar?
  • Dronningskifte

Praksis 2

14. Oktober kl 18-21

 • Tema: Slynging av honning, honningbehandling

Læringsmål:

 • Slynging
  • Slyngerommet
  • Honningbehandling
  • Regler for salg av honning, registrering hos mattilsynet

Teori 3

5. Desember kl 18-21  av Manuel Hempel via Teams. Ta kontakt med Leila om du er med på kurset og ikke har mottatt lenke til digital undervisning.

 • Tema: Hygiene og sykdommer

Læringsmål:

 • Hygiene,
 • Sjukdommar, ansvar og meldeplikter som birøkter.
 • Lover, støtteordninger, økologisk birøkt og KSL
 • Har du registrert bigårdsplassen din hos mattilsynet?
 • Varroakompetanse
 • Vinterforberedelse
 • Vinteraktiviteter i bigården
 • Bivoks og gjenvinning/innlevering

Praksis 3

Uke 48-49, desember, dag avhenger av været for oksalsyrebehandling. Praksis gjennomføres helg på dagtid når det er dagslys.

 • Tema: Oxalsyrebehandling

Læringsmål:

 • Demonstrasjon av oxalsyrebehandling i bigård
  • Kontroll og plassregulering

Praksis 4

8-9. Mars kl 13-16

Utvintring:

 • Rense bunnbrett
  • Vurdere behov for nødfôring
  • Kuben er død, hva gjør man og hva skal man tenke?
  • Når kan man starte vårstimulering?
  • Hvorfor skal man gi ekstra fôr om våren, er det lurt for meg å gjøre det?

Q&A  – spørsmål og svar

7. April kl 18-21

Vi samles for å gå igjennom tema som deltageren lurer på. Vi snakker om det kommende vårarbeidet, ser undervisningsmateriale sammen. Samtale og diskusjon i etterkant. Hvordan har vinteren gått for de som har hatt bier? Hva skjer fremover?

Praksis 5

12. Mai 12 kl 18-21

 • Tema: Demonstrasjon i bigård – Vårarbeid

Læringsmål:

 • Studer bigården
 • Åpne et bisamfunn
 • Løft opp rammer
 • Finn dronninga
 • Tilsett droneramme

Praksis 6

26. Mai kl 18-21

 • Tema: Sommerarbeid. Viktige biologiske prosesser

Læringsmål:

 • Studer arbeidere, egg, larver
  • Studer celler med pollen, yngel og honning
  • Vurder biestyrke
  • Let etter dronningceller
  • Notatkort
  • Dronerammer

 Praksis 7

16. Juni kl 18-21

 • Tema: Sverming, dronning, avleggere – sommerarbeid

Læringsmål:

 • Svermekontroll, nye dronninger og avleggere
  • Finn droner. Har samfunnet bygd ut droneceller?
  • Kursansvarlige velger ut en svermhindringsmetode som det undervises i.
  • Finnes det egg? Larver? Vurder å skjære ut dronebygget.
  • Vurder om biene trenger mer plass. Sette eventuelt på skattekasser.
  • Høste (vår)honning?
  • Må det utvides med skattekasser?
  • Sett inn nedfallsbrett for vurdering av varroa.