Grunnkurs i birøkt 2024

Ta kontakt med Leila Frid leila.frid@outlook.com for spørsmål om kurset.

Om du er nysgjerrig på birøkt eller allerede har bestemt deg for å starte med bier, trenger du å gå Grunnkurs i birøkt. Kurset går over en hel sesong fra vår 2024 til ettervinter 2025. Gjennom kurset får du undervisning i det grunnleggende når en skal starte med bier, både teoretisk og praktisk i bigård. Det er ikke anbefalt å starte med bier uten å gå kurs.

Du trenger ikke noe utstyr til de to første kveldene, men til første kursdag i bigården må en ha kjøpt en birøkterdrakt med slør, og et par hansker. Dette fås kjøpt ved Tveiten Gard Bieutstyr i Alversund. De er forhandlere til Honningsentralen.

Ved oppstart av kurset vil en få mulighet til å kjøpe egne bifolk av sertifiserte birøktere i våre lokallag. En avlegger vil koste ca 5100 inkl MVA ved levering i juli. For produksjonsbifolk 6800 inkl MVA. En må beregne seg en del kostnader med å starte opp med bier. På https://nettbutikk.honning.no/ finner du priser til utstyr for birøkt.

Inkludert i kursavgiften for nybegynnerkurset er læreboken “Birøkt – en praktisk grunnbok” med tilgang til kursportal utgitt av Norges Birøkterlag.

Anbefalt kurslitteratur er i tillegg boken: «Ingar’sis Birøkt – Lærebok i enkel og praktisk birøkt» av Roar Ree Kirkevold. Tveiten Gard Bieutstyr i Alversund har boken inne på lager.

For å gå kurset skal man være medlem i Norges Birøkterlag. Innmelding i kan gjøres på denne siden: https://norbi.no/bli-medlem/

Her under finner man en oversikt over kurstreffene og tema ved hvert treff. Det er maks 10 deltagere i hver gruppe ute i bigård.

Når vi vet mer hvor mange som vil gå kurset kan alle alternative ukedager legges ut i kursplanen.

Anders Østreim ved Sandsli vil holde kurs om torsdagene, og Dag Magne Jacobsen i Åsane om mandagene.

Første kurskveld teori  

Tirsdag 2. April kl 18- 21 i Bergen, undervisning av Manuel Hempel

Ved første kurstreff vil en få utdelt nødvendig kurslitteratur og få generell informasjon om kurset, utstyr og om kjøp av bifolk.

 • Tema: Grunnleggende om bienes biologi og birøkt 

Læringsmål: 

 • Birøkthistorie 
 • Bieraser 
 • Innføring i bisamfunnet 
 • Bieutvikling 
 • Dronning 
 • Droner 
 • Arbeider 
 • Sverming 
 • Kommunikasjon 
 • Bifolkets liv gjennom et år
 • Bieanatomi
 • Bifolk som superorganisme 

Andre kurskveld teori 

8. April kl 18-21 i Bergen, undervisning av Manuel Hempel 

 • Tema: Biutstyr og vårarbeid 

Læringsmål: 

 • Bienes habitat 
 • Bikubedesign 
 • Beespace 
 • Bigårdsplass 
 • Krav 
 • Kubeplassering
 • Kubeinspeksjon
 • Utstyr 
 • Observering 
 • Yngelleie 
 • Sverming 
 • Bivoks 
 • Varroa 
 • Honning 
 • Vårarbeid  
 • Pollinering 
 • Trekkplanter 
 • Registrering av bigård på mattilsynet sine nettsider   

Introduksjon til Praksis  

Uke 16 – 15.4 v/Dag Magne, 18.4 v /Anders Østreim kl 18-21  

 • Tema: Utstyr i bigården og voks 

Læringsmål: 

 • Kubeutstyr – de ulike delene og hvilken funksjon de har, bieveilister 
 • Behandling av kubeutstyr – type maling, olje, hva skal være ubehandlet 
 • Innsmelting av voks – praktisk øving. 
 • Info om bivoks – ivaretakelse og innlevering 
 • Regler og anbefalinger for bruk av bivoks

Praksis 1 

Uke 17 – 29. 4 v/Dag Magne, 24.4 v/Anders Østreim kl 18-21

 • Tema: Demonstrasjon i bigård – Vårarbeid 

Læringsmål: 

 • Studer bigården 
 • Åpne et bisamfunn 
 • Løft opp rammer 
 • Finn dronninga 
 • Tilsett droneramme 
 • Legg merke til de ulike delene av bikuben, tak, dekkbrett, helkasser, isolasjon, halvkasser, dronninggitter og bunnbrett.  

Praksis 2 

Uke 21 – 22.5 v/Dag Magne, 23.5 v/Anders Østreim kl 18-21

 • Tema: Sommerarbeid. Viktige biologiske prosesser 

Læringsmål: 

 • Studer arbeidere, egg, larver  
 • Studer celler med pollen, yngel og honning  
 • Vurder biestyrke  
 • Let etter dronningceller  
 • Notatkort  
 • Dronerammer 
 • Lag egen innkjøpsliste til kubeutstyr og tilbehør, for de som vil kjøpe bifolk

 Praksis 3 

Uke 25 – 17.6 v/Dag Magne, 20.6 v/Anders Østreim kl 18-21

 • Tema: Sverming, dronning, avleggere – sommerarbeid 

Læringsmål: 

 • Svermekontroll, nye dronninger og avleggere 
 • Finn droner. Har samfunnet bygd ut droneceller?  
 • Undervisning i en svermhindringsmetode
 • Finnes det egg? Larver? Vurder å skjære ut dronebygget. 
 • Vurder om biene trenger mer plass. Sette eventuelt på skattekasser. 
 • Hauste (vår)honning? 
 • Må det utvides med skattekasser? 
 • Sett inn nedfallsbrett for vurdering av varroa.  

Praksis 4 – Lyngfelt   

Uke 33 – 12.8 v/Dag Magne 15.8 v/Anders Østreim kl 18-21

 • Tema: Bier i lyngbigård 

Læringsmål: 

 • Undersøk yngelrommet. Finnes det egg? Altså para dronning. 
 • Vurder om honningen er moden? Er den dekket med voks? Bruk refraktometer! 
 • Undersøk skattekassene. Finnes det ny inndratt nektar? 
 • Plukkhøsting 
 • Dronningskifte 

Praksis 5 

Uke 37 – 09.09 v/Dag Magne, 12.9 v/Anders Østreim kl 18-21

 • Tema: Innvintring, foring og overvintring 

Læringsmål: 

 • Høsting av honning
 • Fjern eventuelle rester av lynghonning i yngelrommet. 
 • Innvintring, foring og overvintring 
 • Ulike typer vinterfor, sukkerløsing og vannprosent 
 • Ulike forkar-løsninger 
 • Skifte dronning 
 • Vurder bistyrke. Eventuelt slå sammen svake bifolk.  
 • Bruk av pakkvegger 
 • Vinterbier  

Praksis 6 

Uke 42- 14.10 v/Dag Magne, 24.10 v/Anders Østreim kl 18-21

 • Tema: Slynging av honning, honningbehandling 

Læringsmål: 

 • Slynging  
 • Slyngrommet 
 • Honningbehandling 
 • Regler for salg av honning, registrering hos mattilsynet 

  

Teori 3 

Uke 47 November  av Manuel Hempel via digitale medier 

 • Tema: Hygiene og sykdommer 

Læringsmål: 

 • Hygiene, Sjukdommar, ansvar og meldeplikter som birøkter.  
 • Lover, støtteordninger, økologisk birøkt og KSL 
 • Har du registrert bigårdsplassen din hos mattilsynet? 
 • Varroakompetanse 
 • Vinterforberedelse 
 • Vinteraktiviteter i bigården 
 • Bivoks og gjenvinning/innlevering 
 • Oppsummering, evaluering – kursbevis sendes ut på e-post etter siste kursdag.  

Praksis 7 

Uke 48-49, desember, dag avhenger av været for oksalsyrebehandling. Praksis gjennomføres helg på dagtid når det er dagslys. 

 • Tema: Oxalsyrebehandling 

Læringsmål: 

 • Demonstrasjon av oxalsyrebehandling i bigård 
 • Kontroll og plassregulering 

Praksis 8 

Uke 7-8 2025 Praksis i bigård utføres en helgedag når det er dagslys. Aktiviteten vurderes etter vær og temperatur den siste tiden.

Tema: Vinteraktiviteter, overvintring

Læringsmål:

 • Rense bunnbrett 
 • Vurdere behov for nødfôring 
 • Kuben er død, hva gjør man og hva skal man tenke? 
 • Vårstimulering: 
 • Når kan man starte vårstimulering  
 • Hvorfor skal man gi ekstra fôr om våren, er det lurt for meg å gjøre det. 

Kurset støttes av Studieforbundet Natur og Miljø. Kursbevis vil bli tilsendt ved minst 75% oppmøte.