Kurs i pollen og bibrød

Vi gjennomførte studiesirkel i hvordan man kan samle og bruke pollen og biebrød høsten 2023. Her på Vestlandet har vi mindre erfaring med dett og siden flere i laget har meldt interesse satt vi opp en selvstyrt studiesirkel for å øke kunnskapen på dette området. Norges Birøkterlag har i vår fått godkjent en studieplan ved Studieforbundet Natur og Miljø 2023. Denne vil bli grunnlag for kursets gjennomføring. Studieplanen finnes her. Tomas Borovjak og Leila Frid ledet studiesirkelen. Vi hadde to fysiske treff og to digitale treff. Robert Tveit kom for å vise en ekstraheringsmaskin for biebrød. Det var veldig nyttig å se denne for å forstå hvordan det fungerer i praksis, se bilde under. I kurset får man tilgang til en kursportal samt et kompendium. Deltagerne skal jobbe aktivt med oppgaver hjemme mellom samlingene. Det vil bli satt opp kurs høsten 2024 og på melding vil bli lagt ut på denne siden. Ved spørsmål ta kontakt med kursansvarlig Leila Frid leila.frid@outlook.com