Kurs i todronningdrift med Johannes Berget

Dagskurset ble holdt for medlemmer på Montana med 25 deltagere. Johannes Berget bruker metode for todronningdrift etter Arud, som medfører en egen årssyklus og bestemte tiltak i kubene gjennom sesongen. Einar Arud har brukt denne metoden i over 60 år og forfinet denne metoden gjennom årene.

Tiltak starter allerede høsten før ved innvintring, der man sørger for så sterke kuber som mulig. Det er gjerne etterfylling med bier fra andre kuber, og etterfylling av fôr sent om høsten. Kuben skal være helt tett med bier. Slik får man sterke kuber som overvintrer godt. Så starter fôring 28. mars. Han fôrer gjerne med honning i todronning fôrkar. Sent i april setter han på ynglekasse nr 2., da skal den første yngelen ha krøpet og være klar til blåbærtrekket. En uke etter at kuben har fått nytt yngelrom, kommer første skattekassen på. Her kan man sette inn fem utbygde og fem byggevoksplater, annen hver. Sent i mai deles kuben, og man må ha nye dronninger tilgjengelige i denne fasen.

Det er eget utstyr som brukes for disse kubene, og Johannes lager endel av utstyret selv. Todronningkubene som er i drift har stor fare for sverming og tiltak mot dette er standardisert for metoden. Noen av todronningene blir også brukt til å lage cellebyggere.

Honningutbyttet er ikke doblet med tredoblet for en kube i todronningdrift. Johannes bruker bare helkasser, men halvkasser er mulig å bruke for skattekassene, sier han. Yngelrommet er delt og består av to helkasser.

Det ble servert pizza underveis i kurset og praten gikk i pausen. Vi takker Johannes for lærerikt kurs!