Kurs

Vårt kurstilbud varierer gjennom året. Om du savner noe, ta kontakt med styret.

Vi pleier alltid tilby Grunnkurs i birøkt for nye birøktere. For birøktere som har hatt bier minst en sesong har vi flere kurs i løpet av året. Det kan variere fra år til år hva vi har mulighet å arrangere. For å nevne noen kurs som vi har hatt de siste årene har det vært kurs i dronningproduksjon, avleggerkurs, kompetansekurs om bier, videregående kurs i birøkt, økonomi i birøkt og studiering om pollen og bibrød.