Lagsaktiviteter

Laget bistår sine medlemmer med praktiske og logistiske saker. I menyen er det listet opp hva vi jobber med og du kan klikke deg inn på siden du vil lese mer om.