Nyttige sider

Mattilsynet er ein av dei viktigaste samarbeidsparnarane til birøkta i Noreg.

Som birøktar, så må du vera klar over at du har plikter til å fylje alle reglar, når det gjeld soneinndeling i landet. Du må melda inn oppretting nye bigardar, nedlegging av bigard og heile tida passa på at bigard er sertifisert.

Mattilsynet sine sider om birøkt:

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/bier/

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/bier/#regelverk

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/bier/#skjema_og_tjenester