Meld deg inn

Kontingenten består av tre deler, en til sentralt ledd, en til fylkeslag og en til lokallag.

Innmelding til Noregs birøktarlag er ei ekstern side.