Omlarvingsdag 2024

Bergen og Omegn Birøkterlag arrangerer omlarvingsdager for medlemmer i samarbeid med de birøktere som har godt avlsmateriale. For å delta på omlarving må du melde deg på, slik av vi vet hvor mange som kommer. Vegard Helland har krainer fylkesdronninger, Dan Sundhordvik har buckfast og Leif-Helge Molvik har krainer. I tillegg til omlarvingsdagene kan man ta kontakt for omlarving andre dager.

Til nye birøktere: Omlarving innebærer at man får larver av godt genetisk materiale for å avle frem nye dronninger. For å gjøre dette må en ha de nødvendige forkunskapene. Det vil ikke bli gitt opplæring i omlarving på disse dagene.

Ved oppmøte må en ha med seg egne cellekopper med tilbehør. Omlarvingsnål blir tilgjengelig ved omlarving på stedet og trengs ikke å ta med.

Dersom det er ønskelig med omlarving på brune bier, må dere kontakte Leif Helge Molvik som er ansvarlig for avl i laget leif.molvik@gmail.com

Ved oppmøte må en ha med seg cellelist. Omlarvingsnål blir tilgjengelig ved omlarving på stedet og trengs ikke å ta med.

Dersom det er ønskelig med omlarving på brune bier, må dere kontakte Leif Helge Molvik som er ansvarlig for avl i laget leif.molvik@gmail.com