Kompetansekurs i birøkt

Bergenske og Omegn Birøkterlag arrangerer studiering i kompetansekurs om bier. Målet med kurset er å gi birøktere god kunnskap om ulike sykdommer på bier, sykdomsforebygging av egen bigård. Med bakgrunn i denne kunnskapen, bestå eksamen for så å kunne utføre undersøkelser i egen bigård i henhold til forskrift. Etter godkjent eksamen har man egen tillatelse for å selge og flytte bifolk.

Målgruppe for kurset er birøktere som har hatt bier minst en sesong. Anbefaler at man har gjennomført nybegynnerkurs før en går kompetansekurset.

Meld din interesse i skjema her om du ønsker å gå kurset Når det er tilstrekkelig antall personer som meldt seg i interesseskjemaet blir du kontaktet for påmelding til kurs.

Studieringen følger Studieforbundet Natur og miljø sin studieplan om kompetansekurs for sertifisering og Bergen og Omegn birøkterlag mottar støtte for gjennomføring.

Studieringen gjennomføres med 5-10 deltagere i hver gruppe under fire kurskvelder. Deltagerne selv går igjennom delmål for hver samling etter en studieplan. Kurskveldene kan gjennomføres digitalt eller ved at en treffes. Det utnevnes en gruppeansvarlig i hver gruppe som tar ansvar for organiseringen av kurskveldene. Laget formidler påmelding for interesserte.

Påmelding og betaling gjøres senere via nettsiden til Norges Birøkterlag og formidles av laget.

Les mer på Norges Birøkterlag sin nettside om hvordan kurset gjennomføres.

Om du har tatt kurset for mer enn ti år siden, må du ta eksamen på nytt. Men trenger da ikke delta på studieringen.

Når du sertifiserer biene dine finnes en mal som kan lastes ned og brukes i egen bigård. Denne letter arbeidet med sertifisering av dine bier.

Total kostnad for kurset er kr. 950. Kursavgiften er kroner 850, både for de som tar kurset for første gang, og for de som skal re-sertifisere seg. Inkludert i kursavgiften er eksamensavgift, tilgang til sertifiseringsforedrag, samt boken «Sykdom og hygiene hos bier» som sendes pr. post. Boken er obligatorisk pensum for 1. gangs sertifisering.
Porto og ekspedisjonsgebyr er kr. 100. Utsending av boken skjer påfølgende torsdag etter at betaling er mottatt.

Ta kontakt med Leila Frid for spørsmål leila.frid@outlook.com