Videregående kurs i birøkt 2023

Kursbeskrivelse:

Målgruppe for kurset skal være birøktere som har hatt bier minst en sesong, ca 1-3 år, ha gjennomgått nybegynnerkurs i birøkt, men ønsker å lære mer. Deltagere skal være medlem av Bergen og Omegn Birøkterlag.

Kursdag hos Dan

Om man har gjennomgått Nybegynnerkurs birøkt i regi av Bergen og Omegn Birøkterlag får man rabatt på kursavgiften.

Kursdeltagere skal følge den teoretiske undervisningen digitalt, og er den samme som Grunnkurset skal holde.

Datoer for den teoretiske undervisningen er 14.3 og 22.3 kl 18-21

Kursholder: Leif-Helge Molvik og Dan Sundhordvik

Antall deltagere maks 20

Hver gruppesamling er fysisk oppmøte i bigård med en varighet på ca 3 timer hver gang. Oppmøtetid ca kl 18-21 med unntak av tur til Hardanger som vil bli lagt til en helg.

29. Mars

 1. Vurdere behov og type vårforing
 2. Kunnskap om pakking av bier og isolering om våren

19. April

 1. Tilpasset yngelrom og dobbelt yngelrom, halvkasser/helkasser – fordeler ulemper
 2. Hvordan vurdere varroatrykk om våren
 3. Vandring for pollinering – regler og datoer

13. Mai

 1. Vurdere når en setter på første skattekasse og setter inn dronerammer
 2. Hindre svermerus i egen bigård
 3. Forberedelser for dronningproduksjon i egen bigård – sette opp cellebygger, vurdere og håndtere egen genetikk ift friparing hjemme.  Dvs kontroll på droner.
 4. Tur til pollineringsbigård i Hardanger

31. Mai

 1. Lage avlegge
 2. Trene på omlarving i praksis for bruk i egen bigård
 3. Hvordan oppnå god paring for dronninger
 4. Hvordan håndtere svermerus i egen bigård
 5. Ulike former for varroakontroll i juni

23. August

 1. Vurdering og gjennomføring av maursyrebehandling
 2. Dronningskifte
 3. Høsting av sommerhonning

13. September

 1. Hvordan du kan høste/slynge sortshonning
 2. Hvordan unngå gjæret honning i kubene
 3. Ulike metoder for høsting av honning

1. November

 1. Hvordan tar du vare på mest mulig av voks for tilbakelevering
 2. Praktisk økt med vokssmeltedag og rammevask

Studielitteratur:

Ingar’sis birøkt av Roar Ree Kirkevoll

Lærebok i dronningavl av Ansgar Kristian Stigen

Temahefte om varroa og varroabekjempelse av Norges Birøkterlag