Videregående kurs i birøkt 2024

Kursbeskrivelse:

Målgruppe for kurset skal være birøktere som har hatt bier minst en sesong, ca 1-3 år, ha gjennomgått nybegynnerkurs i birøkt, men ønsker å lære mer. Kurset tilbys kun for lagets medlemmer.

Om man har gjennomgått Nybegynnerkurs i birøkt i regi av Bergen og Omegn Birøkterlag får man rabatt på kursavgiften.

Kursdeltagere skal følge den teoretiske undervisningen ved Grunnkurs i birøkt.

Datoer for den teoretiske undervisningen er 02.04 og 08.04 kl 18-21 i Bergen

Kursholder: Dan Sundhordvik se datoene under

Dersom flere påmeldte kan Leif-Helge Molvik holde kurs i gruppe nr 2 og kommer til å holde samlingene søndager eller tirsdager. Det er maks 10 deltagere i hver gruppe.

Antall deltagere maks 20

Hver gruppesamling er fysisk oppmøte i bigård med en varighet på ca 3 timer hver gang. Oppmøtetid ca kl 18-21.

03.April

 1. Vurdere behov og type vårforing
 2. Kunnskap om pakking av bier og isolering om våren

24. April

 1. Tilpasset yngelrom og dobbelt yngelrom, halvkasser/helkasser – fordeler ulemper
 2. Hvordan vurdere varroatrykk om våren
 3. Vandring for pollinering – regler og datoer

15. Mai

 1. Vurdere når en setter på første skattekasse og setter inn dronerammer
 2. Hindre svermerus i egen bigård
 3. Forberedelser for dronningproduksjon i egen bigård – sette opp cellebygger, vurdere og håndtere egen genetikk ift friparing hjemme.  Dvs kontroll på droner.
 4. Tur til pollineringsbigård i Hardanger

05. Juni

 1. Lage avlegge
 2. Trene på omlarving i praksis for bruk i egen bigård
 3. Hvordan oppnå god paring for dronninger
 4. Hvordan håndtere svermerus i egen bigård
 5. Ulike former for varroakontroll i juni

14. August

 1. Vurdering og gjennomføring av maursyrebehandling
 2. Dronningskifte
 3. Høsting av sommerhonning

11. September

 1. Hvordan du kan høste/slynge sortshonning
 2. Hvordan unngå gjæret honning i kubene
 3. Ulike metoder for høsting av honning

2. Oktober

 1. Hvordan tar du vare på mest mulig av voks for tilbakelevering
 2. Praktisk økt med vokssmeltedag og rammevask

6. November

Avslutning med treff i lokale

 • honningsmaking
 • spørsmål og svar for ulike tema.
 • Evaluering av kurset og av egen sesong
 • planlegging av neste sesong

Studielitteratur:

Ingar’sis birøkt av Roar Ree Kirkevoll

Lærebok i dronningavl av Ansgar Kristian Stigen

Temahefte om varroa og varroabekjempelse av Norges Birøkterlag