Videregående kurs i birøkt 2024

Kursbeskrivelse: Målgruppe for kurset skal være birøktere som har hatt bier minst en sesong, ca 1-3 år, ha gjennomgått nybegynnerkurs i birøkt, men ønsker å lære mer. Kurset tilbys kun for lagets medlemmer. Om man har gjennomgått Nybegynnerkurs i birøkt i regi av Bergen og Omegn Birøkterlag får man rabatt på kursavgiften. Kursdeltagere skal følge den teoretiske undervisningen ved Grunnkurs i birøkt. Datoer for den teoretiske undervisningen er 02.04 og 08.04 kl 18-21 i Bergen Kursholder: Dan Sundhordvik se datoene under Dersom flere påmeldte kan Leif-Helge Molvik holde kurs i gruppe nr 2 og kommer til å holde samlingene søndager eller tirsdager. Det er maks 10 deltagere i hver gruppe. Antall deltagere maks 20 Hver gruppesamling er fysisk oppmøte i bigård med en varighet på ca 3 timer hver gang. Oppmøtetid ca kl 18-21. 03.April 24. April 15. Mai 05. Juni 14. August 11. September 2. Oktober 6. November Avslutning med treff i lokale Studielitteratur: Ingar’sis birøkt av Roar Ree Kirkevoll Lærebok i dronningavl av Ansgar Kristian Stigen Temahefte om varroa og varroabekjempelse av Norges Birøkterlag