Videregående kurs i birøkt 2023

Kursbeskrivelse: Målgruppe for kurset skal være birøktere som har hatt bier minst en sesong, ca 1-3 år, ha gjennomgått nybegynnerkurs i birøkt, men ønsker å lære mer. Deltagere skal være medlem av Bergen og Omegn Birøkterlag. Om man har gjennomgått Nybegynnerkurs birøkt i regi av Bergen og Omegn Birøkterlag får man rabatt på kursavgiften. Kursdeltagere skal følge den teoretiske undervisningen digitalt, og er den samme som Grunnkurset skal holde. Datoer for den teoretiske undervisningen er 14.3 og 22.3 kl 18-21 Kursholder: Leif-Helge Molvik og Dan Sundhordvik Antall deltagere maks 20 Hver gruppesamling er fysisk oppmøte i bigård med en varighet på ca 3 timer hver gang. Oppmøtetid ca kl 18-21 med unntak av tur til Hardanger som vil bli lagt til en helg. 29. Mars 19. April 13. Mai 31. Mai 23. August 13. September 1. November Studielitteratur: Ingar’sis birøkt av Roar Ree Kirkevoll Lærebok i dronningavl av Ansgar Kristian Stigen Temahefte om varroa og varroabekjempelse av Norges Birøkterlag